Search for media from: "batchUser"

Gjesteforelesning_ Go Hasegawa

From  batchUser on March 12th, 2015 60 plays 0  

Gjesteforelesning_ Go Hasegawa

From  batchUser on March 12th, 2015 38 plays 0  

Guest Lecture - Arna Mathiesen

From  batchUser on March 12th, 2015 20 plays 0  

Guest Lecture - Chris Reed

From  batchUser on March 12th, 2015 19 plays 0  

Guest Lecture - Henrik Haugan-Snøhetta

Henrik Haugan, senior designer i Snøhetta Brand Design besøker AHO torsdag. Snøhetta Brand Design er et datterselskap av velrennomerte Snøhetta, som jobber innenfor…

From  batchUser on March 12th, 2015 122 plays 0  

Guest Lecture - Jon Olav Jensen

From  batchUser on March 12th, 2015 95 plays 0  

Guest Lecture - Stefan Boeri

From  batchUser on March 12th, 2015 22 plays 0  

Guestlecture - Angela Deuber

From  batchUser on March 12th, 2015 279 plays 0  

Guestlecture - Dominique Perrault

From  batchUser on March 12th, 2015 25 plays 0  

Guestlecture - Ippolito Pestellini Laparelli​ (25.09.2014)

From  batchUser on March 12th, 2015 32 plays 0  

Guestlecture - José María Sánchez García

From  batchUser on March 12th, 2015 36 plays 0  

Guestlecture -Sarah Shulman

From  batchUser on March 12th, 2015 7 plays 0